Bestyrelse

Bestyrelse

Formand:
Søren Ellegaard
Runevænget 10
3300 Frederiksværk
Mobil: 22 87 26 82
Email: soerenellegaard@gmail.com

  

Næstformand

Andreas Peters-Lehm

Mobil: 42 92 58 48

Email: bareslehm@gmail.com

 

Turneringsleder

Per Svendsen

N.R. Olsensvej 6

3360 Liseleje

Mobil: 29 36 51 49

Email: per.svendsen1@skolekom.dk

 

Bestyrelsesmedlem

Erik Rasmussen

Mobil: 30 72 04 28

Email: erik15rasmussen@gmail.com

 

 

Søren Ellegaard
Formand skak

Hvor og hvornår

Sted
Aktivitetshuset
Prambrovej 7
3300 Frederiksværk

Sæson
Sæson start: 25. august 2021
Sæson slut: 8. juni 2022