Aktiviteter og tilmelding

POLITIK


FIRMAIDRÆT FREDERIKSVÆRK efterlever som medlem af DFIF de af forbundet vedtagne retningslinier på nedennævnte områder (links til DFIF) 


Medlemsoplysninger: 

Alle modtagne persondataoplysninger som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mail og fødselsdato bliver behandlet fortroligt, og ingen oplysning af nogen art videregives til anden side, hverken vederlagsfrit eller mod betaling. Undtagelse kan dog være oplysninger til offentlig myndighed som betingelse for medlemstilskud (ungdomsydelse) eller dispositionsret over offentlige lokaler m.v. 

Alle betingelser i persondataloven overholdes. 

Se også http://www.datatilsynet.dk/