Sidste nyt

Ny sæson

Der er planlagt ny sæsonsart onsdag den 21. august 2019 kl. 1930.

 

Aflysning Grundlovsdag

Arrangementet Grundlovsdag er aflyst af kommunen på grund af sammenfald med fv19, så opstilling af det store udendørs skakspil er hermed aflyst denne dag.

  

Afslutning

Der er nu lukket ned for aktiviteterne i denne sæson, dog med den undtagelse, at det store udendørs skakspil vil blive opstillet på Torvet, Frederiksværk, Grundlovsdag den 5. juni, hvor flere medlemmer har givet tilsagn om at vil bemande spillet og vise klubbens ansigt udadtil på pladsen, hvor kommunen har arrangeret forskellige aktiviter for foreningslivet i Halsnæs Kommune. Nu bliver det så også sammenfaldende med dagen for valg til folketinget, så det kan nemt gå hen og blive en festdag i mere end en forstand.

 

Klubmester 2019

Klubmesterskabet blev vundet af Leif Kristensen, der på sidste spilledag fik overrakt vandrepokalen som et bevis på mesterskabet. 2. pladsen blev indtaget af sidste års klubmester Arne Nissen. Der var tæt løb i gruppe II, hvor vinderne skulle udfindes et beregning af korrektion, idet de 3 første havde opnået samme pointtal. Vinder blev Søren Bülow med Jørn Stig Andersen på en 2. plads. Tobias, der efter beregning blev henvist til 3. pladsen, kom ekstra ordinært med i præmiegruppen som belønning for sin flotte indsats  Der blev uddelt præmier i form af vinflasker til alle vinderne.

 

Fremrykning af sæsonafslutning

Bestyrelsen har truffet beslutning om at fremrykke afslutning af skaksæsonen, således at onsdag den 8. maj,  der er sidste spilledag i klubturneringen, også bliver dato for sæsonafslutning, hvor vi fejrer den nye klubmester og uddeler spillepræmier.

 

 

Ny i bestyrelsen

På generalforsamlingen blev Erik valgt ind i bestyrelsen efter Per, der ikke ønskede genvalg. Der blev i øvrigt nedsat et ad hoc udvalg, bestående af Flemming, Jens Peder og Andreas, til fremme af det kommende 100 års jubilæum. Formandsberetning og referat fra generalforsamlingen er udsendt til alle medlemmer.

 

 

Generalforsamling

Husk generalforsamlingen onsdag den 17. april 2019 kl. 1930 i klubhuset. Der vil efter generalforsamlingen blive uddelt pæmier til vindere af monradturneringen og en lille overraskelse til  . . .  , ligesom der sædvane tro vil bliver serveret en let anretning med drikkevarer til.

 

Ændring i bestyrelsen

Flemming har i nogen tid ønsket at udtræde af bestyrelsen.  Det er nu en realitet. Han afløses af Gert Sørensen, der er valgt som suppleant, og som nu indtræder i bestyrelsen. En stor tak til Flemming for gennem en årrækkke at have lagt et stort arbejde og engagement i bestyrelsesarbejdet - og et velkommen til Gert som nyt bestyrelsesmedlem. 

 

Holdturnering afsluttet

På trods af en flot indsat i den afsluttende holdturnering i Græsted, hvor Frv.1  opnåede 6½ point mod Solrød 1, rakte det ikke til en topplacering, der blev sikkert vundet af Nordkalotten 2, der således står for oprykning til mesterrækken med opnåede 38 point.  Frv.1 kom på 2. pladsen med 34½ point. Vi forbliver i A-rækken, hvor der næste sæson møder os en stor udfordring i mødet med NSK. der er ny spiller i A-rækken efter en suverænt sejr og oprykning fra B-rækken, hvor de nærmest var urørlige med en score på 44½ point over nærmeste rival Furesø 2, der fik 31½ point.

I B-rækken er vi ikke stolte af de opnåede spilleresultater, idet vi endte på en sidsteplads med sølle 14 point. Vi har 2 gange under turneringen været ramt af afbud og har ikke kunne stille et fuldtalligt hold. Det er selvfølgelig ingen undskyldning for det magre resultatet, men dog lidt af forklaringen. Der er plads til forbedringer!

 

 

Klubmesterskabet starter

De 8 højst placerede i monrad-turneringen indgår i gruppe 1 i klubmesterskabet, dog med den undtagelse, at Jens Peder har frabedt sig at spille i 1. gruppe, så i stedet indgår Claus. De øvrige spillere placeres alle i gruppe 2, der afvikles i en 7. runders monrad-turnering. 1. runde spilles onsdag 20. februar 2019.

 

 

Monradturnering afslutttet

Arne Stig blev vinder af monradturneringen med 7,5 point, efterfulgt af Flemming med 7 point og Leif på 3. pladsen med 6,5 point. Der var tæt kamp til det sidste.  Jens Peder har udmærket sig med en raitingfremgang på hele 194 point i turneringen, hvor han i øvrigt opnåede en 7. plads. Men også Tobias har spillet solidt i turneringen og haft en raitingfremgang på 185 point. Godt gået!

 

Holdkampe

Holdkampene kører på sidste vers. Der er 2 runder tilbage. Spændingen er intakt i A-rækken, selvom Nordkalotten 2 har indtaget en klar førerstilling med 27 point efterfulgt af Frv.1 på 2. pladsen med 24½ point. Der er således kun 2½ point, der skiller os, så de 2 sidste kampe er afgørende for, hvem der skal oprykkke til mesterrækken.  I B-rækken er der ingen spænding. Den nystartede skakklub NSK (Nordsjællands Skakklub) er helt suveræn med 37 point, medens nærmeste rival, Furesø 2 har 23½ point. NSK gennemsnitlige rating er 1931, hvor Frv.2 gennemsnitlige rating er 1443, så det siger lidt om uligheden i styrkeforholdet. Ikke så mærkeligt, at vi tabte 0-8 til NSK. Frv.2 har indtil videre 11 point i turneringen og ligger støt på en 5. plads.

    

 

Dødsfald

Sven-Erik døde den 30. januar 2019 efter kort tids indlæggelse på Hillerød Sygehus. Han blev 73 år gammel. Sven-Erik spillede sin sidste skakkamp fredag den 18. januar i en holdkamp mod NSK i Hillerød, hvor han, uden at være aktiv holdspiller, alligevel stillede op for at bistå holdet, så det kunne møde fuldtalligt til udekampen, som vi i øvrigt tabte 0-8. Det var kendetegnede for Sven-Erik, at han altid var hjælpsom og stillede sig til rådighed, hvis der var brug for ham. Han var et stort aktiv for klubben, hvor han vil være savnet. Sven-Erik blev bisat fra Vinderød Kirke fredag den 8. februar med deltagelse af flere klubmedlemmer.

 

 

EMT i Allerød

I weekenden 4.-6. januar 2019 afholdt Allerød Skakklub den traditionsrige EMT-skakturnering, der efterhånden er vokset til at blive en af de største skakturneringer i Danmark, denne gang med deltagelse af 114 spillere, heraf flere danske topspillere. Fra Frederiksværk Skakklub deltog 6 medlemmer i turneringen, og her gjorde Gert en flot indsats og blev nr. 1 i sin gruppe, hvilket blev honoreret med en præmiesum på 700 kr + 90 point i rating bonus. Steen Kopperberg var også fremme i skoene og scorede en 2. plads i sin gruppe, der udløste en præmie på 300 kr + 15 point i rating.

 

 

Klubmester i hurtigskak

Vi har fået en klubmester i hurtigskak, og vinderen er . . .  Flemming Stald, der bare kan blive ved og ved med at vinde klubmesterskaber. Godt gået Flemming, tillykke med sejren! Steen Kopperberg indtog 2. pladsen i den afgørende finalekamp. 3. pladsen blev udkæmpet mellem Søren Bulöw og Gert, og her løb Søren Bülow af med sejren. De 3 vindere blev honoreret med nogle fl. vin. Birger og Omar var ellers med i opløbet, men Birger kunne desværre ikke deltage på grund af sygdom og Omar kunne ikke deltage på grund af transportproblemer. Han var strandet i Nordhavnen og kunne ikke komme rettidigt frem. Synd for dem. I stedet indtrådte Andreas og Søren Ellegaard, men de gjorde ingen forskel. Turneringslederen blev efter præmieoverrækkelsen rost for sin indsats og den gode afvikling af turneringen.

 

Juleafslutning.

Onsdag den 19. december blev der afholdt  juleafslutning i klubben. Der var fremmødt i alt 19 medlemmer, der blev beværtet med gløgg og æbleskiver. Turneringslederen var hurtigt til at skrue en turneringsplan frem - 4 hold bestående af hver 4 spillere - der efterfølgende spillede hurtigskak over 3 runder. Vinder blev Erik, Flemming, Birger og Tobias, der hver blev belønnet med en flaske specialøl.

Herefter er der juleferie til den 2. januar 2019, hvor det går løs igen. Hvem bliver årets klubmester i hurtigskak? Det afsløres den 2. januar, hvor finalen spilles. Ugen efter fortsætter vi med 7. runde i monradsturneringen.

 

Holdkampe

Holdkampene er i fuld gang, men spilleresultaterne er ikke imponerede. 1. holdet i A-rækken klarer sig bedst og har opnået 9 point i de 2 runder, der indtil nu er afviklet. Der resterer 5 kampe, så alt kan ske endnu. 2. holdet i B-rækken har opnået 7½ point i 2 runder. Der resterer 4 kampe. 

 

Hurtigskak

Efter ønske fra fra sidste generalforsamling indføres som noget nyt en kort klubturnering i hurtigskak, der løber over 3 runder med opstart  28. nov. og afslutning den 2. jan. 2019. Der oprettes en eller flere grupper afhængig af tilmeldingen, senest 14. november. Det er en spilleform med 25 min. betænkningstid, så der kan afvikles hele 3 kampe på en spilleaften. Der er præmier til vinderne. 'Det skal bemærkes, at der, bortset fra juleafslutning, ikke er andre aktiviteter i klubben end holdkampe i december måned. Vil du spille skak - hurtigskak - i klubben i december måned, skal du tilmelde dig, så turneringslederen kan tilrettelægge en ordentlig turneringsplan. Monradturneringen er sat på stand by i denne måned og genoptages først den 9. jan. 2019.

 

Udmelding

Klaus Kristensen, vores sidste nye medlem, har efter et meget kort medlemsskab meldt sig ud af klubben, som ikke levede op til hans forventninger. Det medfører visse ændringer i holdopstillingen og i den igangværende monrad-turnering.

  

 

Oprykning til A-rækken

Frederiksværk Skakklub er helt uventet tilbudt oprykning til A-rækken i 8.hk, efter som Bornholm har trukket sig fra turneringen pga. sygdomsforløb m.v. Vi har naturligvis taget imod tilbudet og Frv1 indgår herefter i A-rækkens turneringsplan i stedet for Bornholm. Det betyder samtidig, at  B-rækken er reduceret med et hold, og at der nu kun skal spilles i alt 7 runder i B-rækken. Kampen om en placering i A-rækken er i hus -  barrieren hæves, så nu gælder det oprykning til mesterrækken!

 

 

Stor præstation i Furesø Open 2018

Medlem af Frederiksværk Skakklub, Sandi, har i weekenden 19. - 21. oktober vundet 1. pladsen i Furesø Open 2018 turneringen, hvor der var deltagelse af 50 spillere, her i blandt flere stormestre, bl.a. Jonny Hector, som spillede remis mod Sandi. Et stort tillykke til Sandi, der med sejren opnåede en rating fremgang på hele 56 point.

 

Nyt medlem

Vi er blevet beriget med et nyt medlem, Klaus Kristensen, der er en habil skakspiller, som gerne vil indgå i den kommende holdturnering. Klaus vil blive ratet og indlemmet i styrkelisten efter en samlet vurdering af hans spillestyrke.

 

 

Rating nulstillet

De første 2 runder i monradturneringen vil ikke blive ratet, idet afvikling af kampene ikke var i overensstemmelse med de gældende regler for så vidt angår spilletid. Der skulle rettelig være tillagt 30 sekunders tillægstid pr. udført træk. Det er der efterfølgende rettet op på. Det spillemæssige resultat af de 2 runder er uændret.

Aktivitetskalender

I menuen <Spilledage> finder du alle kendte aktiviteter. De kommende holdkampe vil blive tilføjet, når vi kender turneringsplanen for 8. hovedkreds.

 

 

Holdkampe

Der har vist sig stor interesse for at deltage i de kommende holdkampe. Faktisk har 20 medlemmer sagt ja til at spille holdkamp, så derfor har vi tilmeldt 2 8-mands-hold i B-rækken.  Vi stiller altså med et 1. hold og et 2. hold, så det kræver mødedisciplin, når 16 mand skal afsted til holdkampe.

 

 

Venskabskampe

Traditionen tro er der i sæsonstart afholdt 2 venskabskampe mod Gribskov Skakklub, der blev indledt i Frederiksværk onsdag 5. september, hvor vi over 2 runder tabte med cifrene 7½-8½. Per, der er B-medlem i Gribskov, spillede for Gribskov ved hjemmekampen i Frederiksværk, så hans sejr var medvirkende årsag til det endelige resultlat. Bedre gik det i returkampen i Helsinge tirsdag den 18. september, hvor vi vandt knebent med 11½ point mod Gribskovs 10½ point. Samlet set er det uafgjort.

   

 

 

Ny sæson 2018

Onsdag 22. august 2018 kl. 1930 startede den nye skaksæson.

Der mødte 18 deltagere til den 1. klubaften, hvor der blev spillet hurtigskak, så det var en god opstart. 5 medlemmer havde i øvrigt meldt afbud til denne aften. Også næste onsdag den 29. august vil der stå hurtigskak på programmet, hvor hver spiller får 25 min. betænkningstid. Onsdag den 5. september spiller vi den traditionsrige venskabskamp mod Gribskov Skakklub. Det er en hjemmekamp, så det er bare at møde op i klubhuset og tage del i kampen. Der er returkamp i Helsinge tirsdag den 18. september.

Onsdaq den 12. september starter vi en 9 runders Monradturnering, der vil være en kvalifikationsturnering til klubmesterskabet, der starter til foråret.

Vel mødt!

 

 

Generalforsamling

Onsdag 24. april 2018 kl, 1930 er der generalforsamling og afslutning på skaksæsonen 2017/18. Foreningen vil være vært ved et beskedent tratement.

 

Afslutning holdturnering.

Det blev lidt af en gyser i den afsluttende kamp i B-rækken, hvor vi på forhånd havde et forspring på 2½ point i forhold til vores modstander Espergærde 1, der blot skulle besejres med 3 point, der i så fald ville bringe os tilbage i A-rækken. Sådan gik det desværre ikke.  Vi opnåede kun 2 point i den afgørende kamp og må således forblive i B-rækken indtil videre. I C-rækken, hvor der hverken er op- eller nedrykning, opnåede vores 4-mands-hold en 4. plads.

 

Klubturnering

Ved opstart af klubturneringen blev vi beriget med 2 nye (gamle) medlemmer, nemlig Søren Gad og Lasse Stuhr, der sluttede sig til klubben igen. Vi hilser de nye medlemmer velkommen! Tilgangen betyder, at 1 gruppe består af 10 spiller, der skal afvikle 9 runder, medens 2. gruppe består af 12 spillere, der skal igennem 11 runder. Vi er i skrivende stund kommet til heholdsvis 6. og 8. runde. Der tegner sig ingen klare vindere i nogen af grupperne endnu. Alt kan ske i de sidste runder, så spændingen bevares til det sidste. Turneringen ledes dygtigt af vores turneringsleder Per Svendsen, der holder spillerne til ilden og sørger for, at kampene bliver afviklet rettidigt.

 

 

Juleafslutning

Juleafslutningen finder sted onsdag den 20. december 2017 kl. 1830, hvor vi byder på julemad, uddeling af præmier m.v. Efterfølgende spiller vi simultanskak mod Sandi Stojanovski, der har lovet at stille op og udfordre samtlige fremmødte.  Der er indtil videre tilmeldt 16 medlemmer, så Sandi får en travl aften. Det bliver spændende! Husk nu, at vi starter allerede kl. 1830.

 

 

Holdturnering

Vi er tilmeldt 2 hold i holdturneringen i 8. HK, hvor vi spiller i B-rækken med et 8-mands hold og i C-rækken med et 4-mands hold. Den 1. kamp spilles som hjemmekamp i C-rækken onsdag den 22. november 2017.

 

Monradturnering

Turneringen kører på sidste vers. Der mangler sidste runde og nogle udsatte partier, men det er ubestridt, at Flemming har lagt sig i spidsen og ikke kan røres, uanset udfaldet af de sidste kampe.

 

Venskabskampe

Den første kamp mod Gribskov Skakklub blev spillet på hjemmebane, hvor Gribskov mødte talstærkt frem med 13 spillere mod vores 14 mand. Der  blev afviklet 2 kampe à 45 min. Første runde vandt Frederiksværk med 9½ point mod Gribskovs 3½ point. Anden runde blev vundet  med 8 point foran Gribskovs 5 point.  En stor succes for Frederiksværk, men Gribskov siger, at der er lagt i kakkelovnen ved returkampen i næste uge.

Returkampen blev spillet i Helsinge tirsdag den 12. september, hvor vi havde et fremmøde på 8 spilllere mod Gribskovs 9 spillere (1 oversidder).  Det blev ikke de lovede tæv, idet vi holdt skansen og spilede uafgjort 4 x 4 i begge runder. En god start på sæsonen, hvor der bankes lidt rust af inden modradturneringens opstart.

 

 

Ændring i bestyrelsen

Omar har valgt at trække sig fra Frederiksværk Skakklub foreløbig for 1 år, så han er ikke at finde i den kommende turnering og ej heller i bestyrelsen længere.  Vi håber på et gensyn med Omar, der har været et trofast medlem af klubben i mange år og som har vist gode spilleresultater. Suppleanten Andreas Peter-Lehm indtager Omars plads i bestyrelsen.

 

Ny sæson 2017

Velkommen til en ny skaksæson, der starter onsdag den 23. august 2017 kl. 1930, hvor vi glæder os til at se dig og evt. nye medlemmer. Vi starter med 2 opvarmningskampe, inden vi taget hul på en ratet monradturnering over 9 runder, der afsluttes til jul. Traditionen tro har vi planlagt 2 venskabskampe mod Gribskov Skakklub, hvor 1. kamp spilles hjemme onsdag den 6. september og returkampen spilles i Helsinge tirsdag den 12. september. Vi skal også spille holdkampe i løbet af den nye sæson, ganske vist i B-rækken, som vi (helt ufortjent) rykkede ned i. Men det skal vi have rettet op på, så vi kan komme tilbage i A-rækken, hvor vi spillemæssigt hører hjemme. Der er nok at tage fat på i den nye sæson. Vi glæder os til at komme igang.

 

Bymester i Hillerød

Flemming Stald har i mesterklassen vundet 1. pladsen i Hillerød Byturnering 2017 og kan dermed kalde til bymester. Gruppen, basis 1, blev sikker vundet af Steen Kopperberg.  Gruppen. basis 2, blev ligeledes vundet af en Frederiksværk-spiller, nemlig Birger Jarulf. Det blev bemærket, at hele 3 skakspillere fra Frederiksværk Skakklub besatte 1. pladsen i de 3 øverste klasser.  De blev hver belønnet med 800 kr. i førstepræmie. Et stort tillykke til vinderne! 

 

Donation

Ole Østergaard har doneret en skakbræt, beregnet til undervisningsbrug, til skakklubben. En stor tak til Ole.

 

Afslutning.

Efter generalforsamlingen var klubben vært med et let anretning bestående af tun i ravigotte med flutes og tilhørende drikke. Der blev uddelt præmier til vinderne af den netop afsluttede klubturnering, der blev vunder af Arne Nissen. Arne var ikke tilstede ved afslutningen, men han vil som ny klubmester få overrakt klubbens store vandrepokal, ligesom han vil få 3 fl. vin i præmie.  Nr. 2 blev Birger, der fik overrakt 2 fl. vin, tæt fulgt af Flemming, der på 3. pladsen fik overrakt 1 fl. vin.  Gruppe II blev sikkert vundet af Søren, der fik overrakt 2. fl. vin.  Nr. 2 i gruppen blev Jens Peder, der fik 1 fl. vin og 1 fl. øl,  Nr. 3 blev Andreas, der ikke var tilstede, men vil få overrakt 1 fl. vin.  Aftenen blev afsluttet med en omgang lynskak, dirigeret af Sven-Erik.

  

 

Generalforsamling.

Den årlige generalforsamling fandt sted den 26. marts 2017, hvor der var fremmødt 14 medlemmer.  På valg var Søren og Per, der begge blev genvalgt med akklamation. Andreas blev valgt ind som suppleant til bestyrelsen. Et forslag om rating af klubbens turneringer var på dagsordenen.  Det gav anledning til debat, specielt om financeringen, men det blev vedtaget med et stort flertal. Kontingentet vil i den kommende sæson stige med 50 kr pr. medlem.

  

 

Nedrykning.

Holdturneringen i A-rækken havde sin afslutning den 16. marts 2017, hvor de 8 spillende hold mødtes til det endelige opgør hos Allerød Skakklub, der lagde lokaler til. Udgangspunktet for Frederiksværk 1 var ikke det bedste. Vi stod sammen med Roskilde 2 til en truende nedrykning, hvis vi ikke formåede at spille lige op mod Allerød 3, der var vores modstander i den sidste, afgørende kamp. Desværre forløb kampen ikke til vores fordel. Slutresultatet blev 2-6 til Allerød 3, så vi endte med en samlet score på 22½ point; det samme pointtal, som Roskilde 2 sluttede med. Men eftersom vi også har har samme matchspoint som Roskilde 2, er det den indbyrdes kamp, der er afgørende, og her vandt Roskilde 2 klart over Frederiksværk 1, så faktum er, at vi rykker ned i B-rækken i den kommende sæson.  Det er bare ærgerligt, men vi kommer stærkt tilbage!

 

Nye medlemmer.

2 friske drenge, August og  Alexander, der begge går i 8. klasse, har vist stor interesse for skak og vil gerne være medlemmer af Frederiksværk Skakklub. De deltager i hurtigskakturneringen og suger til sig af skakviden. De vil indgå som fuldbyrdige medlemmer, når den nye skaksæson starter efter sommerferien.

 

Holdturnering.

Den sidste og afsluttende kamp i C-rækken blev afviklet i Hillerød tirsdag den 31. januar, hvor udgangspunktet var, at vi blot skulle vinde en enkelt kamp for at blive vinder af C-rækken. Således gik det også; Birger hentede 1 point hjem i kampen mod Egedal-Jyllinge, så sejren var hjemme! I A-rækken er vi foreløbig placeret på en 5. plads. Der resterer 2 kampe i rækken, men det rykker næppe meget på det endelige resultat.  

 

Klubturnering.

Den nye turnering starter onsdag den 4. januar 2017. Spillerne er inddelt i 2 grupper efter opnåede resultater i monrad-turneringen. Der spilles alle mod alle i hver gruppe. Turneringen er oprettet i DSU.s turneringssystem, som frem over vil blive benyttet til afvikling af vores turneringer. Turneringsleder er Per Svendsen. Du finder turneringsskemaet på DSU.s hjemmeside under turneringer, men her er også en link til samme skema:  http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24047 

   

 

Juleafslutning.

Der var 16 medlemmer, der onsdag den 21. december deltog i vores juleafslutning, der bød på varme æbleskiver og julegløgg. Desuden var der overrækning af præmie til vindere af den netop afsluttede monrad-turnering, der suverænt blev vundet af Claus Rasmussen. 2. pladsen blev vundet af Poul Christiansen, medens Gert Sørensen indtog 3. pladsen. Aftenen sluttede med en hurtigturnering, der blev afviklet på en lidt utraditionelt måde, idet der var 2 spillere på hver side af brættet uden kampen. Den  ene spiller bestemte ved hvert træk hvilken slags brik, der skulle flyttes, medens den anden spiller suverænt afgjorde, hvor brikken skulle placeres på brættet. Det var en spilleform, der gav anledning til megen snak og diskussion efter hvert afviklet parti. 

 

 

Simultan skak.

Onsdag den 9. november, der var afsat til udsatte partier, blev der arrangeret simultanskak, hvor udfordreren var Sandi Stojanowski, der dagligt spiller for skakeliten i Hilleød Skakklub. Også medlemmer af Gribskov Skakklub var inviteret, men der fremmødte alene 8 medlemmer fra Frederiksværk Skakklub, der fik en god og lærerig skakaften. Reglerne var enkle. Sandi havde hvid på alle brætter og der var afsat 1 times betænkningstid til hver spiller. Efter 1 times spil stod det klart for enhver, at vi var oppe mod en storspiller, der uden nævneværdig besvær vandt samtlige sine partier. Sandi fik overrakt 3 fl. vin for sin indsats.   

 

 

Returkamp mod Gribskov.

Onsdag 28. september blev der spillet returkamp mod Gribskov hjemme i egne lokaler. Gribskov stillede med 12 mand og det samme gjorde Frederksværk  så det var en lige kamp i alle henseender. Der blev spillet 2 runder à 40 min, der i begge omgange endte med resultatet 6-6, så det var lidt af en oprejsning efter nederlaget i Helsinge. Gribskov havde på 1. og 2. brættet de unge skaktalenter Markus og Mads, der begge blev besejret i partiet mod Sandi Stojanovski på 1. brættet. Andre Frv. spillere, der også vandt begge deres partier, var Sven-Erik, Per og Toias. 

 

Hurtig-turneringer.

På spilledage, hvor der afvikles udsatte partier, arrangeres der hurtig-turneringer for de øvrige spillere, så der er aktiviteter i klubben på alle spilledage. Hurtig-turneringerne skrues sammen efter fremmøde, hvor det tilstræbes at have 4 deltagere (efter styrkeforhold) i hver gruppe, hvor der spilles alle mod alle, varighed 15-20 min. pr. spiller.

 

 

Turneringsleder.

Turneringen er i fuld gang; der er foreløbig spillet 2 runder. Der benyttes DSU's turneringsskema, som er direkte linket til vores hjemmeside. Der deltager 18 personer i turneringen, der styres af Peter Svendsen. Husk at evt. afbud til en planlagt kamp i god tid skal meddeles til modspilleren og til turneringslederen.

 

 

Turneringsskema.

Vi lægger ud med en monradturneing over 9. runder. 1. runde spilles onsdag 31. august 2016. Turneringsskemaet er endnu ikke på plads, da vi ikke har fuldt overblik over antal deltagere, men det er klar på spilledagen.

 

 

Venskabskamp

Der spilles venskabskamp mod Gribskov Skakklub i Helsinge tirsdag den 30. august kl. 1930, hvor Helsinge har bebudet, at de stiller med 16 mand, så alle mand bør af huse.

 

 

Ny sæson.

Den nye skaksæson 2016/17 starter op onsdag den 24. august 2016 kl. 1930.

 

 

Afslutning.

Afslutningen blev indledt med fælles spisning, afholdt af klubbens kaffekasse.

Der blev uddelt præmier til vinderne i de forskellige klasser. Klubmester for 25. gang blev Flemming Stald, medens Karl Jørgensen indtog 2. pladsen i gruppe A. Gruppe B blev vundet af Søren Ellegaard i tæt opløb med Jørgen Dam Pedersen, der blev nr. 2. Kampen i hurtigskak, der var afviklet under særlige omstændigheder, herunder indlagte handicaps, blev vundet af Flemming.

 

Æresmedlem. 

En enig bestyrelse stod bag udnævnelse af Flemming Stald som ny æresmedlem af skakklubben. Flemming fik som dokumentation for udnævnelsen overrakt et æresbevis af formanden, der i sin tale fremhævede Flemmings store indsats for klubben over en lang årrække.

     

 

Generalforsamling.

Klubbens ordinære generalforsamling blev afholdt onsdag den 27. april 2016 med deltagelse af 14 medlemmer, der var mødt frem. Birger blev valgt som dirigent. Formanden aflagde  beretning, der blev godkendt.  Der var 2 bestyrelsesmedlemmer på valg for 2 år - Flemming Stald og Arne Feldung - der begge blev genvalgt med aklamation. Omar Elzubeir blev valgt som bestyrelsessuppleant for 1 år.

 

Nye skakure.

Frederiksværk Skakklub har ved Birgers mellemkomst ansøgt Halsnæs Kommune om tilskud til indkøb af elektroniske skakure. Folkeoplysningssamrådet har imødekommet ansøgningen og tildelt klubben 5.500 kr, der er formidlet til indkøb af 12 stk. skakure til opbevaring i en smart kuffert. Klubbens beholdning af elektroniske skakure er nu 24 stk., så vi kan matche kommende udfordringer.

 

 

Holdturnering afsluttet.

Holdkampene i 8. hovedkreds er nu afsluttet.  Frederiksværks 1. hold opnåede gode resultater i de 4 første kampe, men herefter blev resultaterne mere magre.  Vi sluttede på en 6. plads ud af 8 mulige, så der er hverken op- eller nedrykning i sigte. Frederiksværks 2. hold sluttede holdturneringen som nr. 2 ud af 7 mulige; det kan vi godt være bekendt. Der er ingen op- eller nedrykning i C-rækken- det er rent spilleglæde!

 

Hurtigskakturnering forår 2016.

Som noget nyt arrangeres der en turnering i hurtigskak, der spilles onsdage 20/2, 17/2, 2/3 og 23/3, alle dage, der er afsat til udsatte partier. Der spilles 5 eller 6 runder med en betænkningstid på 15-20 min. pr. parti. Hver spilleaften gives flg. point: 6-4-3-2 og 1 point til henholdsvis nr. 1,2, 3, 4 og nr. 5. Ved ligestilling deles point. Spillere, der er optaget af at spille hængepartier, tildeles 3 point. Der er præmie til nr. 1 og 2, som har flest point efter sidste runde. Ideen med turneringen er, at der skal være aktiviteter for alle de spilleaftener, der alene er afsat til udsatte partier.

  

Forårsturneringen 2016.

Turneringen er i fuld gang. Der er oprettet 2 grupper (A og B) med 10 spillere i hver gruppe, der skal spille 9. runder, før vi kender klubmesteren år 2016. Der er præmier til vinderne i begge grupper.

 

Ny i bestyrelsen.

Omar har valgt at flytte domicil til Maribo og udtræde af bestyrelsen. Nyt bestyrelsesmedlem er Per Svendsen, der var valgt som suppleant.  Der skal således vælges en ny suppleant til bestyrelsen ved den kommende generalforsamling.

 

Juleafslutning.

Efter at have været i biografen og set skakfilmen SIDSTE TRÆK er der efterfølgende juleafslutning i klubhuset, hvor der serveres varme æbleskiver og julegløg. Som afslutning på efterårsturneringen er der uddeling af præmier til de 3 spillere, der opnåede højst pointtal. Forhåbentlig kan vi også løfte sløret for, hvordan turneringen er skruet sammen til det kommende klubmesterskab, der starter først i det nye år.  Mød op til en hyggelig juleafslutning, hvor der også bliver plads til nogle hurtige skakpartier.

  

 

Se skakfilmen SIDSTE TRÆK.

Ved Ole Østergårds mellemkomst er det lykkedes at få filmen SIDSTE TRÆK til biografen i Frederiksværk, hvor den vises i Kosmorama tirsdag 15. december 2015 kl. 1700. Det er en lukket forestilling, hvor Frederiksværk Skakklub disponerer over hele salen.  Som udgangspunkt får hvert medlem gratis 2 billetter til forestillingen. Medlemmer i nabokredse er indbudt til også at se filmen for kun 40 kr pr. billet. Andre skakinteresserede, der læser dette indslag, er også velkomne til at se filmen ved forud henvendelse til mig  eller næstformanden.

Det er en film om den legendariske skakspiller Bobby Fischer, baseret på virkelige hændelser omkring verdensmesterskabet i skak år 1972, der blev selve symbolet på magtkampen mellem USA og Sovjetunionen.

 

Holdopstilling.

Der er tilmeldt et 8-mands-hold, der spiller i A-rækken og et 4-mands-hold, der spiller i C-rækken i de kommende planlagte holdkampe i 8. hovedkreds. Spillerne er placeret på en styrkeliste med udgangspunkt i sidste års opnåede spilleresultater. Flemming er holdleder på 1. holdet og jeg er holdleder på 2. holdet i det omfang, jeg er medspiller på det opstillede hold.

 

 

Turneringsleder.

Flemming Stald har overtaget opgaven som turneringsleder. Fremtidige afbud til monradturneringen bedes meddelt til Flemming.

 

 

Indbrud i klubhus.

Der blev den 28. september konstateret indbrud i vores klubhus. Der er ikke stjålet noget fra skakklubben (vi har ingen værdigenstande), men dartklubben mistede et stort parti drikkevarer, der netop var indkøbt til et forestående stævne. Dansepigerne fik stjålet deres musikanlæg.

 

Venskabskamp 2. runde.

Gribskov Skakklub mødte Frederiksværk med 14 spillere, så der var lagt op til den helt store dyst. Frederiksværk var forberedt og havde det store skyts fremme, hvilket også resulterede i en samlet sejr over Gribskov med 14½-13½. I 1. runde blev resultatet 8-6 og i 2. runde 6½-7½.  Et behageligt resultat efter den dårlige start i første møde med Gribskov.

 

 

OK-Benzin sponser.

Ok-Benzin sponsererer Firmaidræt Frederiksværk med 6 øre pr. liter brændstof, som du tanker via et OK-benzinkort. Har du allerede et OK-kort, så registrer dig på en liste, der beror hos mig. Få et OK-benzinkort via OK's hjemmeside og markér støtte til Firmaidræt Frederiksværk. Det vil også komme skakklubben til gode.

 

Husk kontingent.

Kontingent til klubben skal indbetales senest 23. september. Betaling finder sted online via Firmaidræt-Frederiksværks hjemmeside. Du finder et link til hjemmesiden via menupunkt <Kontingent>

 

 

Venskabskamp mod Gribskov

Traditionen tro spillede vi venskabskamp mod Gribskov Skakklub. Desværre kunne vi kun samle 6 spillere, men Gribskov stillede velvilligt 4 spillere til rådighed, så vi samlet kom op på 10 spillere mod et stærkt spillende hold fra Gribskov. Der blev spillet 2 partier med resultatet 8-2 og 9-1 til Gribskov. Ser vi bort fra vores tilgang af gæstespillere var resultatet af de 2 partier 5-1 til Gribskov.  Her er virkelig plads til forbedringer. Vi ser frem til returkampen i Frederiksværk onsdag den 23. september, hvor vi skal oprejsning!

 

 

Simultan i Helsinge.

Gribskov Skakklub havde inviteret Frederiksværk Skakklub til deltagelse i simultanskak i Helsinge mod GM Johnny Hector. Der var stort fremmøde; Flemming og Søren var eneste deltagere fra Frederiksværk. Det var både spændende og lærerigt. Hver spiller fik 90 min. spilletid + tillæg af 30 sek. pr. træk og kunne frit vælge sort eller hvid efter behag. Som forventet vandt Hector samtlige partier på nær 1 parti mod unge Marcus, der opnåede remis mod stormesteren.

 

 

Turneringen er i gang.

Efterårsturneringen lægger ud med en monrad-turnering over 9 runder, der afsluttes i december måned. Her efter følger den årlige for klubturnering, hvor årets klubmester skal findes. Hvordan klubturneringen skal skrues sammen og afvikles besluttes senere af bestyrelsen.

 

Spilleregler.

Kan en spiller ikke give møde til en planlagt kamp, skal han i god tid underrette sin modstander herom, så ingen møder forgæves. Har en spiller ikke rettidigt givet underretning om afbud, anses kampen for tabt.  Det makeres med en*. Det er tilladt at komme op til ½ time for sent til partiet; herefter gælder DSU reglement om for sent fremmøde. Korrektion efter Sonneborn-Berger metoden.

Af hensyn til en fornuftig rundeplanlægning af turneringen er det endvidere besluttet, at du max. må have 2 afbud (ikke spillede partier). Ved 3. afbud anses 1. afbud for tabt parti. Afbud fra modstander tæller ikke med. Når der kun er 2 runder tilbage, må du max. have 1 afbud. Før sidste runde skal alle partier være afsluttede.

 
CVR: 32680763
Handelsbetingelser

Firmaidræt Frederiksværk

Prambrovej 7
3300 Frederiksværk
Tlf. 20 91 29 36
E-mail: kurtbrunkristensen@gmail.com

 

 
CVR: 32680763
Handelsbetingelser